Family Finding / Family Seeing

Kevin Campbell is de grondlegger van Family Finding.
Family Finding is een veelbelovende benaderingswijze, verwant met Signs of Safety. Er wordt maximaal ingezet wordt op de natuurlijke context van  kinderen en jongeren, met het oog op een onvoorwaardelijke en duurzame verbinding.

Kevin vertrekt vanuit inzichten uit de neuropsychologische wetenschappen en past deze toe in de praktijk van de kinder -en jeugdbescherming.

Family Finding heeft vernieuwende methodes en strategieën om het netwerk te vinden en te engageren. Family Finding wil dat elk kind liefdevol omringd is en geniet van levenslange connecties, die enkel binnen “een familie” gevonden worden.

Kernovertuigingen zijn:

  • elk kind heeft een familie, die kan gevonden worden
  • eenzaamheid heeft een verwoestende, zelfs gevaarlijke impact. De meeste kinderen die niet thuis verblijven, ervaren eenzaamheid.
  • een betekenisvolle verbinding met familie helpt een kind het gevoel van verbondenheid te ontwikkelen.
  • liefdevolle, levenslange connecties met familie bepalen positieve resultaten voor kinderen

Meer weten?

Artikel ‘We willen zo veel mogelijk familieleden vinden voor uit huis geplaatste kinderen’

Nieuwsbrief