Het Antwerps Partnerschap voor Vorming en Training

Logo Antwerps Partnerschap

Het Antwerps Partnerschap voor Vorming en Training is een intersectoraal samenwerkingsverband van personen uit diensten en voorzieningen uit de regio Antwerpen.

Ambities van het Antwerps partnerschap:

De leden van het Antwerps Partnerschap zetten zich dagelijks in voor kinderen, jongeren, hun gezin en netwerk in kwetsbare leefsituaties.  Zij streven kwaliteitsvolle hulpverlening na waarin oplossingsgerichte, krachtgerichte, netwerkgerichte en trauma sensitieve modellen en methodieken een centrale plek innemen.  Deze manieren van werken installeert een proces van versterking bij alle betrokkenen met als centrale doelstelling een kansrijk opgroeien waarin de gezonde ontwikkeling van elk kind en elke jongere ten volle wordt gegarandeerd.

Het Antwerps Partnerschap gelooft in de ondersteunde rol van de hulpverlening als middel om cliënten te empoweren en onderschrijft tegelijkertijd de kracht van het natuurlijk netwerk van elke cliënt.  Deze netwerken worden in elke begeleiding op maat ingezet, zodat deze mee instaan voor een veilige en liefdevolle leefomgeving en gezonde hechting.

Alle leden streven actieve participatie en een daadkrachtige intersectorale samenwerking binnen de ruime jeugdhulp na.  Hierdoor creëren we een draagvlak om onze ambities waar te maken.  Deze participatie, samenwerking en ambities overstijgen elke werkvorm, zodat ieder lid vanuit diens unieke kracht deelneemt en eigenheid blijft behouden.  Dit maakt dat de expertise van dit lerend netwerk groot is en groeit met elkeen die aansluit.

We voorzien een relevant aanbod in de provincie Antwerpen.  Zo vergroten we kennis en kundebij hulpverleners en organisaties zodat ze krachtig, methodisch onderbouwd en met goesting inzetten  op de samenredzaamheid van iedere cliënt. Daarnaast wil het Antwerps Partnerschap implementatie- en veranderingsprocessen bezielen en faciliteren. 

Het Antwerps Partnerschap wil het Vlaams beleid inspireren: inhoudelijk én op vlak van samenwerking tussen de brede instap tot en met de gespecialiseerde hulp.  Alle leden geloven steevast dat wanneer een krachtgerichte visie partner-breed gedragen is, dit engagement en gedeelde verantwoordelijkheid genereert ten voordele van de cliënt, diens gezin en netwerk én de betrokken professional.  

10 december 2021, Antwerpen.

Katleen Belis van De Touter, Jeroen Stuyck van Ter Loke, Joke Vermeiren en Benoit Lens van Emmaus Antwerpen, Frank Van den Broeck en Tanja Danckers van Zorgbedrijf Antwerpen, Ils Deraedemaeker en Els Goetmaekers van MMZ Kiosk, Katleen Seps van OLO, Eveline De Wree van de stad Antwerpen/FJC Veilig Thuis, Bart Weustenraad van het VECK, Chris Segers van ACT Jeugdhulp – Opgroeien en Carine Housen, Maarten Geerens en Els Van Cauwenbergh van OSD Jeugdhulp – Opgroeien, regio Antwerpen en Ingrid Van Eetvelt zetten hier hun schouders onder.

Indien je interesse hebt om hieraan deel te nemen, ben je van harte welkom!

Het Antwerps partnerschap organiseert in de provincie Antwerpen kracht- en oplossingsgerichte vormingen en trainingen voor hulpverleners om in te zetten op het versterken van netwerken.

Netwerken van en voor cliënten in de jeugdhulp, met name kinderen, jongeren en gezinnen in de provincie Antwerpen, die zorgen voor een gezonde hechting en een veilige, gedragen en liefdevolle leefomgeving.

Nieuwsbrief