Sterker in uitdagende gezinssituaties (PHO).

Beweging maken vanuit positieve

heroriëntering.

Steeds meer gezinnen zoeken noodgedwongen de weg naar de hulpverlening! Zij worstelen met schooluitval, druggebruik of een gebrek aan verbinding met de maatschappij. De noden van de verschillende gezinsleden lopen ver uiteen, er is te weinig tijd voor elkaar en de communicatie loopt spaak. Iedereen kijkt naar jou als gezinsbegeleider voor antwoorden.

Waarom deze opleiding?

Is jouw job als context- of gezinsbegeleider met voorsprong de mooiste ter wereld? Absoluut.
Wat een voorrecht om jongeren en kinderen te begeleiden in hun meest cruciale jaren!

Maar dagelijks in de vuurlinie staan, vraagt veel moed en energie. Af en toe loop je vast. Je stoot op weerstand. Je aarzelt om moeilijke thema’s bespreekbaar te maken. Je verliest contact met het gezin. Je raakt mee verstrengeld in hun wanhoop. Je hebt moeite met de heftige emoties die spelen. Je kan je zelf niet langer kwetsbaar opstellen in je team wanneer je worstelt in je job. Je bent bang om de situatie af te ronden …

Je wil (terug) sterker worden in het aanpakken van uitdagende gezinssituaties!

Ligand en het Antwerps partnerschap slaan de handen in elkaar om hier vanuit de kennis van positieve heroriëntering een antwoord op te bieden.

Wie is Ligand?

Ligand maakt mensen en organisaties sterker in het omgaan met conflicten. Vanuit de uitgangspunten van Positieve Heroriëntering en Herstelgericht Werken engageren we ons om met teams, gezinnen, scholen, … op zoek te gaan naar nieuwe kansen en perspectieven.
Positieve Heroriëntering ontsproot 15 jaar geleden uit de schoot van Ligand. Wat startte als een experiment als alternatief op de wachtlijsten in de jeugdzorg, groeide uit tot een heuse beweging in Vlaanderen.

Meer info

Wat kan je verwachten?

Wij geven jou als procesbegeleider stevige handvaten om de crisis aan te pakken. Je krijgt een
duidelijke visie die makkelijk gedeeld kan worden onder collega’s enerzijds, en effectieve
methodieken die rust en herstel kunnen brengen voor jezelf en het gezin anderzijds.

Je leert:

• rust bewaren in de crisis
• vragen stellen die ertoe doen
• mensen in verbinding brengen met zichzelf, om zich opnieuw te kunnen verbinden met de ander
• patronen bespreekbaar maken
• vertrouwen in het proces

Voor wie?

Gezinsbegeleiders, contextbegeleiders en procesbegeleiders uit de jeugdhulp die beter willen worden in het omgaan met uitdagende situaties in gezinnen en hun context.

Het leertraject.

Blended learning:
– Het traject start met een live kick off en eindigt met een live trainings en verdiepingsdag.
– Je gaat zelf aan de slag met de online leermodules, er zijn 2 online coachingsmomenten. De online leermodules zijn drie maand beschikbaar.

Concreet:

We starten met een live kick-off, waar we inzetten op ontmoeting en de vibe van positieve
heroriëntering meegeven.
Het online leertraject ‘sterker in uitdagende gezinssituaties’
loodst je doorheen 7 modules gespreid over 6 weken. Tussen de modules door word je
uitgedaagd om bepaalde inzichten in de praktijk uit te proberen. Na de eerste modules volgt een online coaching met ruimte voor leervragen en uitwisseling van (succes)ervaringen.
De modules zijn:
• Welkom
• Mindset: Crisis als kans
• Dynamiek van vastgelopen situaties
• Elementen van beweging
• Terug beweging maken: methodisch
• Gaan voor duurzame verandering
• Ontwikkelen als procesbegeleider
Op de live afsluitdag komen we bijeen om te verdiepen en te trainen.

Goesting?

De opleiding kost 275€, zonder het boek, en 300€ mèt het boek Positieve heroriëntering.

Als je het boek niet hebt, raden we je de aankoop aan. Het boek ondersteunt het leertraject.Om de administratie te beperken, bundelen we de facturen per organisatie en in de tijd. Hierdoor komt de uitnodiging tot betaling mogelijk later.

De Touter is penhouder van het Antwerps Partnerschap. De gegevens zijn:

  • Antwerps Partnerschap /De Touter vzw
    Auwerstraat 48
    2600 Berchem
    ondernemingsnummer: 420.063.052

Nieuwsbrief