Bootcamp veiligheidsplanning

Voor wie?

Hulpverleners die in contact komen met kinderen en gezinnen waar er zorgen zijn over de veiligheid of het welzijn van kinderen. Hulpverleners die geloven dat een krachtgerichte, oplossingsgerichte en transparante wijze van samenwerking met cliënten, hun netwerk en partners verandering kan brengen in het gezin en voor wie kinderen centraal staan in het proces om aan hun welzijn en veiligheid te werken.

Deelnemers zijn bekend met het oplossingsgericht werken en met Signs of Safety (hebben de basistraining gevolgd) en er al stappen in gezet. Als je deze kennis op een andere wijze verworven hebt, kan je dit motiveren op het inschrijvingsformulier.

Wat kan je verwachten?

Veiligheidsplanning in Signs of Safety is een gestructureerd proces (trajectory) waarmee iedereen akkoord kan gaan en dat iedereen begrijpt, zodat het gezin, de familie en hun netwerk over een bepaalde tijdsperiode kunnen aantonen dat de kinderen voldoende veilig zijn en goed kunnen ontwikkelen.
We gebruiken het framework om tot een assessment te komen en bekijken in welke situaties het zinvol is om een veiligheidsplanning te doen. We besteden aandacht aan de afstemming tussen professionals om tot een consensus te komen over wat moet gebeuren in functie van de veiligheid en de ontwikkeling van de kinderen.

We zoomen in op alle facetten van de veiligheidsplanning, op het woord- en beeldverhaal en het betrekken van het netwerk als cruciale onderdelen.

Werkwijze?

We werken afwisselend plenair en in kleine groepen, met eigen casusmateriaal. Breng zoveel mogelijk eigen casusmateriaal mee, liefst casussen waarin je nog aan het werken bent.
Zo kan je meteen aan de slag gaan en kom je actief tot leren.

Wat zeggen deelnemers?

Ik heb door deze bootcamp een veel beter beeld van het geheel. Het lijkt nu logischer en concreter om mee aan de slag te gaan. Vooral om te komen tot effectieve veiligheid voor de kinderen. De basistrainingen geven meer een inzicht in de visie waardoor je kan afstappen van het methodische. dit is een zeer zinvolle vervolgopleiding.
Trainers die de inhoud perfect beheersen, zelf veel praktijkervaring hebben en dit ook binnenbrengen, staan stil bij en sluiten aan bij de noden van de groep, brengen de inhoud met passie en bevlogenheid, zijn zeer aanspreekbaar en zijn bereid om bij gelijk welke vraag stil te staan, zijn zeer krachtgericht en hebben oog voor het leren van de deelnemers.

Goesting?

Deelname aan het bootcamp kost 350€.

Na je inschrijving ontvang je een uitnodiging tot betaling.
Om de administratie te beperken, bundelen we de facturen per organisatie. De facturen worden een maand voor de training start, verstuurd.

De Touter is penhouder van het Antwerps Partnerschap. De gegevens zijn:

  • Antwerps Partnerschap /De Touter vzw
    Auwerstraat 48
    2600 Berchem
    ondernemingsnummer: 420.063.052

Nieuwsbrief